Slide background
Slide background

Friare rörlighet

Barn och pensionärer skall ha gratis busskort, det är en självklarhet. Varför finns det i Göteborg och inte i Mölndal?

Vård - En hjärtefråga

Som läkare vet man att hälsa är det allra viktigaste i livet. Vård är inget man kan prioritera bort, den måste alltid komma i första hand.

Bättre mat

Skulle våra nuvarande politiker kunna äta det vi tvingar i våra barn och äldre? Vi kräver högre kvalitet och närproducerat.

 

blogg1

blogg2


Politik – en fråga om prioritet.

Vårat samhälle och välfärd är ett resultat av generationers slit. Vi betalar skatt för att vi skall kunna känna oss trygga. Men vården blir bara sämre, äldrevården är näst intill skandalös. I dagens samhälle så finns resurser för en bättre sjukvård, bättre skola och bättre äldrevård. Vi vill omprioritera resurserna så att våra skattepengar går tillbaka till de som arbetat ihop dom.

Vad prioriterar du?

Om mig Ilona Michalowski

Jag är ursprungligen från Ukraina och uppvuxen på flera olika ställen inom dåvarande sovjetunionen.

Jag kom till Sverige runt 2001 och fick en dotter året efter.
Jag lärde mig svenska och började studera på omvårdnadsprogrammet. Jag förstod ganska snart att mitt livskall var att hjälpa människor och bestämde mig för att bli läkare.
År 2013 blev jag färdig med min läkareutbildning.
Sverige var ett fantastiskt land som gav mig alla möjligheter att förverkliga mina drömmar. Tyvärr har jag dock bevittnat hur Sverige har blivit allt sämre för varje år, särskilt inom mitt yrkesområde ”vården”.

Jag såg en möjlighet i att ytterligare kunna hjälpa människor genom att bli politiskt aktiv och kunna påverka samhället.

Jag som själv är invandrare anser att förutom alla möjligheter vi ger människor så måste vi också kräva skyldigheter. Efter att ha  undersökt de olika partierna så blev Sverigedemokraterna det självklara valet för mig.

Senaste från min blogg

Några viktiga frågor för oss.

Sverigedemokraterna i Mölndal har nu suttit i kommunfullmäktige i snart 8 år. Under dessa 8 åren har vi haft väldigt lite att säga till om i de ärenden som behandlas i de respektive nämnderna. Detta beror på att de 2 blocken samarbetar för att hålla oss utanför de viktiga styrelserna och nämnderna. Inför detta val har vi en stor möjlighet att av egen kraft kunna ta oss in i dessa styrelser och nämnder. I dagsläget har vi 4 mandat i fullmäktige, och för att lyckas så behöver vi 2 mandat till, det vill säga totalt 6 mandat. Detta är alls ingen omöjlighet och detta är vårt högt uppsatta mål i detta val.

  • Minskat flyktingmottagande

    Att kommunen säger upp överenskommelsen/  avtalet med migrationsverket vad gällande flyktingmottagandet. Med de köer till bostäder som finns idag är det inte rimligt att vi inte kan ta emot lika många som vi gör idag. Sedan är ju kostnaden för mottagandet enormt både för kommunen och landet i stort.

  • Vårdnadsbidraget måste bli mer attraktivt

    För att stimulera föräldrar att vara hemma med sina barn vill vi dubblera dagens summa till totalt 6000 kr i månaden.

  • Busskort till alla elever från och med årskurs 6

    Ett flertal elever måste byta skola från årskurs 6, och för att underlätta transporten så ska kommunen bidra med terminskort.