Inlägg

Därför är det så viktigt att ta fighten för våra äldre

När brottslingar rånar så brukar de välja ut svaga individer eftersom de är lätta offer med minimal risk att försvara sig. Samma tanke måste alliansen ha när man tar från pensionärerna och skär ner på äldrevården. De äldre kan ju knappast bränna bilar och kasta sten på polis och räddningstjänst. En bra idé kan man tycka, eller?

NEJ det är ingen bra idé. Förutom att vi faktiskt har en moralisk skyldighet att ge våra äldre en värdig ålderdom så är det också jätteviktigt för samhället i stort. Själva grunden i våran välfärd bygger på tryggheten om att veta att man får ett bra omhändertagande på ålderns höst. Urholkas förtroendet för våran välfärd så trasas också själva idén om välfärdssamhället sönder. Människor frågar sig varför skall jag ställa upp på ett system som inte ställer upp på mig.

Pensionsdagen borde ses som ett positivt mål efter ett liv av slit. En tid då man får tid att göra allt det som man inte hann med medans man slet för välfärdsamhället. Istället har pensionsdagen blivit en slags ödesdag som många fruktar och oroar sig över. För många handlar det inte längre om att få ett bra liv efter pensionen utan snarare att bara kunna klara vardagen. Denna otrygghet skapar en osund stress hos människor och jag tänka mig att det får konsekvenser för samhället i stort. Därför är det viktigt att ta fighten för pensionärerna, inte bara för dom utan för oss alla som tror på välfärd.

Jag kan inte garantera att jag kan göra det bättre för pensionärerna, men jag kan svära på att jag skall kämpa med all kraft för det. Jag kommer att lägga fram förslag på förbättringar och rösta NEJ för alla övriga partiers pensionärsfientliga politik.

pension