En nästan objektiv Intervju i Läkartidningen

Jag medverkar i en intervju i senaste läkartidningen.
Den handlar om att vara läkare och samtidigt kandidera för SD. Man har i många nummer försökt göra gällande att det är ytterst få inom läkarkåren som delar SD:s uppfattningar, något som vi som jobbar inom vården vet inte stämmer. I intervjun finner journalisten det relevant att nämna att mina blogginlägg har fått kritik:

Fredrik Mårtensson skriver -”Flera av Ilona Michalowskis blogginlägg har fått kritik för orimliga eller rentav stötande jämförelser.”

Eftersom jag inte fått någon direkt kritik personligen utom någon enstaka kommentar så tyckte jag att det var märkligt och bad journalisten Fredrik Mårtensson att berätta vad han menade och ev. referera till var jag kan läsa om denna kritik. Mig veterligen så är det bara obskyra extremistsajter på vänsterkanten som ogillat min blogg, men knappast någon sajt som är giltig att referera till. Fredrik Mårtensson kunde inte svara utan skulle återkomma om en vecka.
Kanske hade det varit mer relevant för läsarna att veta att texterna som Fredrik Mårtensson refererade till hade delats tusentals ggr på facebook, tom av flera riksdagsmän. Att texterna dessutom har speglats på en mängd bloggar och sajter. I slutet av intervjun finner sig Fredrik Mårtensson tvungen att inkludera en liten faktaruta om SD:s historia, som om ingen redan visste den. SD:s historia är oviktig för mig, jag är här för att vara med och skapa dess framtid.

framtid

Intervju i originalform (ej den publicerade)

1. Hur har läkarkollegor reagerat sedan du blev SD-politiker?
De allra flesta väldigt positivt. Den värsta reaktionen jag fått är en läkarvän som sagt till mig att han inte står bakom SD, men står bakom mig som vän.

2. Vilken reaktion har du fått från patienter?
Jag känner mig väldigt uppskattad av mina patienter. Jag skiljer på min kandidatur och mitt läkaryrke. Jag tror inte att någon patient vet att jag kandiderar.

3. Vilka frågor vill du driva om du blir vald till regionfullmäktige?
Sjukvård och omsorgsfrågor, det är anledningen till att jag engagerade mig.

4. På din blogg kopplar du tydligt ihop yrkesval med ditt politiska engagemang – vad är tanken bakom det?
Jag tycker att det behövs medicinskt kunnig personal som beslutar om sjukvård. Jag tror att jag har mycket att tillföra sjukvårdspolitik genom min yrkeserfarenhet.

5. Hur tror du att ditt engagemang inom SD kan påverka din läkarkarriär?
Jag tror tyvärr att det kan skada min karriär. Även om jag har ett stort stöd bland kollegor så är det många som inte öppet vågar stå för det. Men jag hoppas att jag kommer att kunna göra nytta för många människor, det kanske är viktigare än sin egen karriär.

6. På vilket sätt tycker du att vården blir sämre för varje år, som du skriver i din blogg, och vad ser du för orsaker?
Genom vad jag fått höra av forna arbetskollegor inom vården. Men även genom patienter som krävt vård under en längre tid. Orsaken ser jag som för lite pengar och för lite personal. Jag anser att Sverige borde satsa minst lika mycket av sitt BNP på sjukvård som USA gör.

7. På vilket sätt är ditt engagemang jämförbart med din farfars kamp mot nazism och morbrors kamp mot kommunism?
(frågan är vinklad jag jämförde aldrig mitt engagemang med mina förfäders kamp. Jag sa att jag måste föra deras kamp vidare för yttrandefriheten) Det faktum att du ställde fråga 5 är till viss mån svaret på din fråga. Vi kan inte längre påstå att Sverige är ett fritt land. När man ber SDmotståndare tala om vad som är fel med vår politik så kan dom nästan aldrig det. Helt enkelt för att de inte vet. Jag känner igen det från sovjet, där hade majoriteten starka uppfattningar utan att egentligen veta varför. När jag gjorde jämförelsen så pratade jag ju om portningen från folketshus. (Egentligen skulle denna fråga kräva ett betydligt längre svar)

8. Läkarförbundet med flera (debattartikel, Aftonbladet) har tagit ställning mot SD och menar att partiet inte tror på alla människors lika värde och att det går emot vårdens etiska plattform. Hur ser du på det?
SD har ju en politik som förs i de flesta länder idag. Särskilt här i Danmark där jag jobbar just nu. Därför blir påståendet om att SD inte tror på alla människors lika värde detsamma som att påstå att hela världen har fel och bara Sverige rätt.
Kort sagt, artikeln bygger på folks vanföreställningar om SD, som tyvärr ges alltför mycket utrymme i media.