Det är ”inte” invandrarnas fel

Vi kan läsa på statens egna sida hur ett ensamkommande flyktingbarn i extremfall kan kosta upp till 16.000 kr per dygn. Hur går detta till hur kan det vara så dyrt? Pengarna går ju knappast ner i den ensamkommandes ficka. Det ligger inte heller i den ensamkommandes intresse att kosta skattebetalarna så mycket pengar, han har knappast bett om det.

Så det är inte invandrarnas fel för att migrationspolitiken är som den är, men vems fel är det egentligen? Politikerna jo självklart, men varför? hur kom vi till det här? Vi tar pengarna från våra äldre, skär ner på sjukvården och annan välfärd och till råga på allt belånar vi oss för att upprätthålla världens mest extrema och galna flyktingpolitik, varför? Varför låter våra makthavare detta ske?

Follow the money. Om man inte vet varför så kan man alltid räkna med att det handlar om pengar. Asylindustrin omsätter gigantiska, nästan ofattbara summor pengar, och ju mer ansvarslös invandring vi får desto mer omsätter den. Många företag gör enorma förtjänster på Sveriges invandringspolitik och har starka intressen av att den fortsätter i samma anda eller rentav ökar. Man kan därför bara spekulera i vilken otroligt resursstark lobby som påverkar svenska politiker idag.

 Jag funderade häromdagen. I kommunen där jag kandiderar har vi ett bolag som heter Baggium Vård & Behandling AB som i huvudsak sysslar med vård av ensamkommande flyktingbarn. Med en koll på internet kan man se att företaget omsatte mer än 194 miljoner år 2012 och gjorde ca 35 miljoner i vinst. Sätt detta i relation till Sverigedemokraterna i Mölndals valbudget på ca 150.000kr, alltså inte ens en promille av Baggiums årliga omsättning. Sverigedemokraternas politik hotar ju Baggiums vinstpotential, vad skulle det kunna vara värt för ett sådant företag att motverka Sverigedemokratiskt inflytande i svensk politik? En hundradel av sin omsättning, ungefär 10 ggr mer än Sverigedemokraterna i Mölndals valbudget? Sen är ju Baggium långt ifrån det enda företag i Mölndal som tjänar pengar på asylsökande. Tolkar, cateringfirmor, vaktbolag etc gör alla omsättningar i mångmiljonbelopp på svensk invandringspolitik och har även dom all anledning att ekonomiskt motverka Sverigedemokraterna.
Men i vems intresse skulle det vara att stötta sverigedemokraterna? Alla vanliga svenska medborgare förstås, men de har ju knappast några pengar att stötta med eftersom de måste jobba ihop pengar till Baggiums gigantiska miljonomsättningar.

Ilona4

Det är kanske därför inte så svårt att förstå hur organisationer som Expo och liknande kan hålla ”dyra” föreläsningar runt om i landet på skolor och företag och sprida anti SD propaganda. Att köpta forskningsrapporter som kommer till slutsatser som strider mot allt sunt förnuft och verklighet används som faktaunderlag. Att hela organisationer kan startas med ett enda syfte, att gräva fram negativa uppgifter om Sverigedemokraterna som tex Research gruppen. Jag skulle kunna fortsätta med en lång rad exempel. Det är idag väldigt lönsamt att föra en anti-sverigedemokratisk agenda. Var pengarna kommer ifrån och varför kan man ju spekulera i.

Jag känner igen detta från mitt gamla hemland. I Sverige kallar vi det för allas lika värde, i Ukraina kallade vi det för korruption. För mig är det ganska tydligt att det handlar om just ren skär korruption. För något decennium sedan så kunde småföretagare vara med och tjäna pengar på asyltåget. Men numera har man stramat åt med regler som gör det i princip omöjligt för vanliga företagare att ta del av miljonregnen. Idag är det endast storföretag som kan vara med och lägga anbud på migrationsverkets lukrativa avtal. Vem tjänar på det? Inte är det asylsökare eller svenska skattebetalare iallafall.

  • Obs! Ovanstående är funderingar från min sida och Baggium togs enbart upp som exempel  då de ligger i Mölndal som är min hemkommun. Det finns ju många liknande företag runtom i landet. Ta tex Socialdemokraten Jan Emanuelsson

 

Därför är det så viktigt att ta fighten för våra äldre

När brottslingar rånar så brukar de välja ut svaga individer eftersom de är lätta offer med minimal risk att försvara sig. Samma tanke måste alliansen ha när man tar från pensionärerna och skär ner på äldrevården. De äldre kan ju knappast bränna bilar och kasta sten på polis och räddningstjänst. En bra idé kan man tycka, eller?

NEJ det är ingen bra idé. Förutom att vi faktiskt har en moralisk skyldighet att ge våra äldre en värdig ålderdom så är det också jätteviktigt för samhället i stort. Själva grunden i våran välfärd bygger på tryggheten om att veta att man får ett bra omhändertagande på ålderns höst. Urholkas förtroendet för våran välfärd så trasas också själva idén om välfärdssamhället sönder. Människor frågar sig varför skall jag ställa upp på ett system som inte ställer upp på mig.

Pensionsdagen borde ses som ett positivt mål efter ett liv av slit. En tid då man får tid att göra allt det som man inte hann med medans man slet för välfärdsamhället. Istället har pensionsdagen blivit en slags ödesdag som många fruktar och oroar sig över. För många handlar det inte längre om att få ett bra liv efter pensionen utan snarare att bara kunna klara vardagen. Denna otrygghet skapar en osund stress hos människor och jag tänka mig att det får konsekvenser för samhället i stort. Därför är det viktigt att ta fighten för pensionärerna, inte bara för dom utan för oss alla som tror på välfärd.

Jag kan inte garantera att jag kan göra det bättre för pensionärerna, men jag kan svära på att jag skall kämpa med all kraft för det. Jag kommer att lägga fram förslag på förbättringar och rösta NEJ för alla övriga partiers pensionärsfientliga politik.

pension

Vi kan göra det!

Jag fick en fråga på min blogg för inte så länge sedan som ger mig en del funderingar.

”Kommer det bli några konsekvenser på ditt arbete när de vet att du kandiderar? Eller är det inte officiellt ännu?”

Jag undrar , vi säger att vi lever i ett av de mest demokratiska och fria länderna i världen. Så varför skulle man överhuvudtaget ha några konsekvenser för sina politiska åsikter och varför ska man bli rädd att gå ut officiellt med det ?

Jag föddes under Sovjetunionens styre och upplevde också tiden när den kraschade.

Jag kommer ihåg de tiderna som vi tänkte att Sovjetunionen var det bästa landet och kommunism var det bästa styret. Det intressanta är att vi upplevde oss som fria, man fick liksom säga vad man ville. Men att ifrågasätta styret eller kommunismens förträfflighet gjorde man bara inte. Det ansågs så fel så att gemene man tyckte att det var ok att de blev fängslade eller utfrysta ur samhället, det var liksom ok att idka våld mot dessa människor som tänkte så fel. Folk var helt enkelt hjärntvättade av medias bild av verkligheten som helt styrdes av komunisterna. Den ensidiga rapporteringen gjorde människorna dumma och de förlorade förmågan att tänka själva. Man fick inte tänka annorlunda, man kunde inte prata annorlunda alla skulle ha samma ideologiska tanke. Om man ifrågasatte så var man rasist eller jag menade kapitalist och att vara kapitalist var det värsta man kunde bli anklagad för.

vikan

 

Allt detta påminner mig väldigt mycket om det som förekommer i Sverige nu. Det känns som en deja vu från min barndom. I Sverige tror vi som i forna Sovjetunionen att vi är fria. Vi får tycka och tänka precis vad vi vill. Ja såvida man inte tycker som SD för då är man ju kapitalist eller jag menar rasist, och tycker man så fel så är det ok att idka våld mot dem (som Reinfeldt sa). När man frågar vad som är fel med SD så svarar folk oftast med något som inte stämmer eller att dom inte vet. Svensk media har precis som i forna sovjet tagit bort människors förmåga att tänka själva, man går helt enkelt efter vad media skriver.

Tillbaka till konsekvenserna för mitt jobb. Jag tog den frågan upp med mina vänner( som är både invandrare och etniska Danskar), chefer och arbetskollegor. Ingen såg något problem med min kandidatur för SD. Kanske för att jag jobbar i Danmark ( Det lyckligaste landet i världen i senaste statistiken ).Vi diskuterade att det var bra att ha i folk i politiken som har inblick i hur sjukvården fungerar, som vet vilka problem patienter och sjukvårdspersonal upplever. Med den kunskapen kan man lyfta upp viktiga frågor som kan gynna alla i framtiden.

Så länge man har goda intentioner att skapa trygghet för alla, så länge man är kapabel att göra en objektiv bedömning , så länge man gör sitt jobb bra och är rättvis i sina handlingar ska man inte vara rädd och inte våga stå för sina åsikter!